česky  /  english  /  polski  /  deutsch

Ostravská dopravní společnost, a.s.Ostravská dopravní společnost(ODOS), s.a., ma w swoim majątku kolejowe wozy śilnikowe, zabezpiecza ich eksploatację, naprawy i techniczną konserwację, są to lokomotywy typu 701,710,730, 742 a 771. Lokomotywy mają Kwalifikację zdolności do eksploatacji w całej sieci Czeskich linii kolejowych.

Częśc spółki w Bohuminie była w lipcu 2004 uzupełniona techniką i personelem, lącznie z managementem, odkupieniem części innej spólki. W konsekwencji tego było do ODOS, s.a. wnieszone wszelkie Know How i długoletnie doświadczenia w kierunku eksploatacji kolejowej i transportu kolejowego.

Przedmiot działalności

Wozowy park kolejowy

Ostravská dopravní společnost, a.s., U Tiskárny 616/9, 702 00 Ostrava-Přívoz
tel.: +420 597 587 911, fax: + 420 596 014 591


Nowości