česky  /  english  /  polski  /  deutsch

Ostravská dopravní společnost, a.s.Projekty

Inovace informačního systému EVAL podle TAF TSI

NÁZEV PROGRAMU:Operační program Doprava
PRIORITNÍ OSA:1- Modernizace železniční sítě TEN-T
OBLAST PODPORY:1.2 – Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů (neinfrastrukturální část)
PROGRAM dle vyhlášky č. 560/2006 Sb. v platném znění:127 330 - Interoperabilita v železniční dopravě
PODPROGRAM:127 333 - Implementace subsystému telematika - TSI telematické aplikace v nákladní dopravě
NÁZEV PROJEKTU:Inovace informačního systému EVAL podle TAF TSI
Evidenční číslo programu:CZ1.01/1.2.00/10.01190
Cílový rok:2013
Výběrové řízení:26.8. 2011 - 9.9.2011 na stránkách www.opd.cz/cz/verejne-zakazky
Náklady projektu:1,600.000,-
Výše spolufinancování EU:680.000,-
Období realizace projektu:7/2010 až 1/2013
Rozhodnutí o poskytnutí dotace:schváleno Ministerstvem dopravy jako poskytovatelem 16.12.2011

Implementace GSM-R terminálů do lokomotiv

NÁZEV PROGRAMU:Operační program Doprava
PRIORITNÍ OSA:1 – Modernizace železniční sítě TEN-T
OBLAST PODPORY:1.2 – Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů (neinfrastrukturální část)
PROGAM dle vyhlášky č. 560/2006 Sb. v platném znění:127 330 Interoperabilita v železniční dopravě
PODPROGRAM:123 332
NÁZEV PROJEKTU:Implementace GSM-R terminálů do lokomotiv
Evidenční číslo programu:CZ1.01/1.2.00/10.191
Cílový rok:2013
Výběrové řízení:31.8. 2011 – 23.9.2011 na stránkách www.opd.cz/cz/verejne-zakazky
Náklady projektu:5,198.000,-
Výše spolufinancování EU:2,209.150,-
Období realizace projektu:7/2010 – 12/2012
Rozhodnutí o poskytnutí dotace:schváleno Ministerstvem dopravy jako poskytovatelem 16.12.2011

Ostravská dopravní společnost, a.s., U Tiskárny 616/9, 702 00 Ostrava-Přívoz
tel.: +420 597 587 911, fax: + 420 596 014 591


Novinky

HLEDÁME STROJVEDOUCÍ

HLEDÁME strojvedoucí na Hlavní nebo Vedlejší pracovní poměr se znalostí motorové či elektrické trakce ste......detail.