česky  /  english  /  polski  /  deutsch

Ostravská dopravní společnost, a.s.Základním cílem ODOS, a.s. je poskytovat služby zákazníkům dle jejich přání, předpokládat jejich další potřeby a trvale zajišťovat kvalitu poskytovaných služeb v oblasti provozování dráhy a drážní dopravy.

Chceme, aby jméno naší organizace bylo vždy spojováno s vysokou kvalitou, spolehlivostí, rychlostí a ochotou řešit iniciativně a s přehledem veškeré problémy naších zákazníků.

Motto

Na prvním místě je spokojený zákazník a s ním je spojena existence organizace.

Záměr

Vybudovat, trvale poskytovat a zlepšovat integrovaný systém podle normy EN ISO 9001:2008 a systém environmentálního managementu podle normy EN ISO 14001:2004 na standardní úrovni.

Realizace záměru organizace je založena na plnění následujících principů

  1. Spokojenost zákazníka je pro nás prvořadým úkolem.
  2. Dodržujeme dohodnuté termíny. Jsme flexibilní a dokážeme pružně reagovat na všechny požadavky zákazníků.
  3. Své dodavatele se snažíme cíleně vybírat. Udržujeme těsné a partnerské vztahy s dodavateli ve prospěch firmy.
  4. Získáním finančních zdrojů usilujeme o investice do nákupu nových zařízení s cílem poskytování služeb na kvalitativně vyšší úrovni.
  5. Stojíme o důvěru zákazníka, který musí být přesvědčen, že účelně, ekonomicky a efektivně vynaložil své prostředky.
  6. Naší prioritní záležitostí jsou přepravy hromadných substrátů v ucelených soupravách s maximálním důrazem na minimalizaci přepravní doby od dodavatele k odběrateli.
  7. Zajistíme kvalitní poskytování spedičních služeb s vysokou úrovni jejich doplňkových služeb.
  8. Zákazníkům nadstandardně poskytujeme poradenství v oblasti nasazení lokomotiv při obnově a údržbě železničních tratí.
  9. Máme kladný vztah k životnímu prostředí. Vždy se snažíme o maximální ochranu životního prostředí a šetrnost přírodních zdrojů důsledným uplatňováním preventivních opatření v oblasti environmentu sledováním a plněním všech legislativních požadavků.
  10. Neustále zlepšujeme pracovní prostředí a nástroje, které používají zaměstnanci organizace k plnění úkolů, s cílem zvýšení ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.

Stanovená politika kvality a environmentální politika je závazná pro všechny zaměstnance organizace.

V Ostravě, dne 1. ledna 2010

Ing. Roman Šraga
generální ředitel

Ostravská dopravní společnost, a.s., U Tiskárny 616/9, 702 00 Ostrava-Přívoz
tel.: +420 597 587 911, fax: + 420 596 014 591


Novinky

HLEDÁME STROJVEDOUCÍ

HLEDÁME strojvedoucí na Hlavní nebo Vedlejší pracovní poměr se znalostí motorové či elektrické trakce ste......detail.